Rekrytering Varberg

Vi bemannar dina vakanser med träffsäkra, snabba och effektiva rekryteringsprocesser. 

Som kund hos oss är du unik inom ditt verksamhetsområde. Vi rekryterar brett inom Retail, Detaljhandel och Bank i Varberg. Med vårt specifika arbetssätt är förutsättningarna mycket goda för att vi ska hitta rätt kandidat som snabbt kan vara med och bidra till din verksamhet och dess utveckling.

Ett samarbete med oss innebär att vi tillsammans tar fram en kravprofil och en tidsplan för rekryteringsprocessen. Vi är väl medvetna om att tiden är en kritisk faktor, vårt arbetssätt är snabbt och träffsäkert. Oftast kan vi inom 3-4 veckor presentera kandidater med rätt kompetens och erfarenhet enligt överenskommen kravspecifikation. Kandidaterna har då genomgått djupintervju och eventuell personbedömning med något av våra verktyg PI eller EQ-i.

En del i rekryteringsprocessen är referenskontroll vilket även ingår som en del i vårt arbete. Vi genomför intervju med minst två referenspersoner men först efter att du som uppdragsgivare valt din slutkandidat.

Vi har en hög träffsäkerhet i våra rekryteringar och behöver sällan använda oss av vår rekryteringsgaranti. Rekryteringsgarantin innebär att vi kostnadsfritt gör om hela processen i det fall anställningen avslutats inom 6 månader från start.

Vi är måna om att alla kandidater ska få ett professionellt intryck av våra uppdragsgivare och oss som rekryteringspartner. Vi använder oss därför av säkerställda metoder och processer för hur vi behandlar kandidaternas personliga upplysningar samt den information vi erhåller från vår uppdragsgivare.

Vill du veta mer? Hör av dig!