Ring oss:0768-091863

Maila oss:info@ledarteamet.com

Temperaturmätare

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Vi hjälper er att göra en nulägesanalys av er Organisatoriska och sociala arbetsmiljö - OSA.

 

Mätningen visar samspelet mellan medarbetare och närmaste arbetsledning. Frågorna är utformade efter Arbetsmiljöverkets föreskrift från 2016 som riktar in sig på tre områden – arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en del av företagets Systematiska arbetsmiljöarbete – SAM.

I föreskrifterna definieras organisatorisk arbetsmiljö som villkor och förutsättningar som berör:

 

  • Ledning och styrning

  • Kommunikation

  • Delaktighet, handlingsutrymme

  • Fördelning av arbetsuppgifter

  • Krav, resurser och ansvar

  • Emotionell kompetens går att träna – precis som alla andra kompetenser!

 

Social arbetsmiljö är villkor och förutsättningar som berör:

 

  • Socialt samspel

  • Samarbete

  • Socialt stöd från chefer och kollegor

I temperaturmätningen finns förvalda frågor men även utrymme för att lägga till frågor som är specifika för just er verksamhet.Vi skapar enkla diagram som sedan är lätta att tolka och jämföra.Temperaturmätningen är viktig men den är inte allt. Vi sammanställer åt er och tillsammans skapar vi handlings- och utvecklingsplaner framåt.

Sussi Anthav

Certifierad PI-analytiker och utbildare

Sussi Anthav är delägare i Ledarteamet och har många års erfarenhet som chef inom detaljhandeln. Som HR-Business partner på JYSK och HR-chef på ICA har hon lång erfarenhet av att leda chefer och medarbetare inom strategiskt och operativt HR-arbete.

Dessutom är hon certifierad PI-analytiker och certifierad utbildare i Situationsanpassat ledarskap.

Sussi arbetar med alla förekommande uppgifter inom HR-området så som rekrytering, utbildning, kompetensförsörjning, psykosocial arbetsmiljö, organisation och ledarutveckling.

Vill du veta mer?

Skicka oss ett meddelande direkt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.