Ring oss:0703-131 546

Maila oss:info@ledarteamet.se

Temperaturmätare

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Vi hjälper er att göra en nulägesanalys av er Organisatoriska och sociala arbetsmiljö - OSA.

 

Mätningen visar samspelet mellan medarbetare och närmaste arbetsledning. Frågorna är utformade efter Arbetsmiljöverkets föreskrift från 2016 som riktar in sig på tre områden – arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en del av företagets Systematiska arbetsmiljöarbete – SAM.

I föreskrifterna definieras organisatorisk arbetsmiljö som villkor och förutsättningar som berör:

 

  • Ledning och styrning

  • Kommunikation

  • Delaktighet, handlingsutrymme

  • Fördelning av arbetsuppgifter

  • Krav, resurser och ansvar

  • Emotionell kompetens går att träna – precis som alla andra kompetenser!

 

Social arbetsmiljö är villkor och förutsättningar som berör:

 

  • Socialt samspel

  • Samarbete

  • Socialt stöd från chefer och kollegor

I temperaturmätningen finns förvalda frågor men även utrymme för att lägga till frågor som är specifika för just er verksamhet.Vi skapar enkla diagram som sedan är lätta att tolka och jämföra.Temperaturmätningen är viktig men den är inte allt. Vi sammanställer åt er och tillsammans skapar vi handlings- och utvecklingsplaner framåt.

Vill du veta mer?

Skicka oss ett meddelande direkt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.