Om oss.

Ledarteamet har ett inspirerande och dynamiskt utbud av ledarskapsutbildningar för både individ och grupp. Är ni utan chef, specialist eller projektledare står vi redo att hjälpa er med en interim lösning eller rekrytering. Vi begränsas inte av traditioner utan anpassar oss efter era behov. Ett samarbete med oss bygger på engagemang och kreativitet. 

Vi gör dig bäst på det du gör!

Marina Blom

Att leda och utveckla människor, verksamheter och projekt har alltid inspirerat mig! Min erfarenhet är att goda resultat nås effektivast genom att vi vet vart vi är på väg, är delaktiga i det som sker och känner att vi kan vara med och påverka. Ett företags viktigaste resurs är människorna – kunder och medarbetare! Jag motiveras av både affärsutveckling och mänsklig utveckling – för mig hänger det ihop!

Mikael Blom

Jag har drygt 20 års erfarenhet av operativt och strategiskt ledarskap i roller som HR-chef, Drift/Försäljningschef samt som Butik- och Regionchef.  Jag har en bred erfarenhet inom HR-området både när det gäller rekrytering, arbetsrätt samt individ och organisationsutveckling. I mina olika yrkesroller har jag lärt mig mycket om att vara chef och ledare. Just det operativa arbetet och den praktiska erfarenheten har varit till stor nytta då jag utbildat och stärkt chefer och ledningsgrupper på olika nivåer. Erfarenheter som jag gärna delar med mig av!

Sussi Anthav

Att arbeta med alla förekommande uppgifter inom HR-området så som rekrytering, utbildning, kompetensförsörjning, psykosocial arbetsmiljö, organisation och ledarutveckling, har jag lärt mig att vara situationsanpassad. Genom att utveckla människor har jag lyckats tillgodose företagets, chefens och medarbetarens behov vilket lett till hållbara och långsiktiga resultat.