Ledarutveckling

”Allt börjar när du börjar.”

Allt företagande, all affärsutveckling och alla kundmöten handlar om människor. Det är utgångspunkten i vårt arbete med ledarutveckling på såväl individnivå som när det gäller större och mindre arbetsgrupper.

Personlig utveckling i medvetet och hållbart ledarskap

 När du kan leda dig själv så kan du också leda andra människor!

Det handlar om dig och dina olika roller i livet – som människa, ledare, chef, samhällsmedborgare, familjemedlem, partner, förälder, medarbetare och vän!

Med vår utbildning utvecklar du ditt personliga ledarskap, din förmåga att leda dig själv för att framgångsrikt kunna leda andra.

Ledarskap handlar om att hjälpa människor att förflytta sig, ofta till något nytt, genom att ge dem riktning och energi!

För att leda människor och företag till framgång behöver du som ledare färdigheter i att

 • kommunicera för att tydliggöra visionen, uppdraget, affärsidén
 • påverka och inspirera andra till att agera och nå önskade resultat
 • uppmuntra människor till generativt samarbete
 • gå före genom att visa vägen och vara ett föredöme!

Innehåll

 • Drivkrafter & Motivation – Vad brinner du för? Vad drömmer du om? Vilken riktning har du – vart är du på väg? Fokusera och gå från ord till handling!
 • Beteenden & Självbild – Vilka vanor har du? Hur brukar du tänka och göra? Hur stärker du din självkänsla och ditt självförtroende?
 • Uppdrag & Mål – Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? Hur skapar du resultat? Vad är ditt bidrag? Vilken riktning/målbild har du?
 • Effektfull tidshantering – Hur använder du dina 24 timmar? Vilken effekt får du? Vad är viktigt och vad är bråttom?
 • Relationer – Hur relaterar du till andra människor? Hur bygger du förtroende och tillit? Hur samarbetar du? Vilka är dina viktigaste relationer?
 • Kommunikation – med tydlig kommunikation får du andra att förstå och bli engagerade
 • Feedback – utvecklande förslag på något som kan göras bättre och uppskattning för det som görs bra! 

Hur går det till?

 • Presentation av programmet med inledande samtal kring behov och förväntningar
 • Tolv individuella möten under ett år
 • PI beteendeanalyssom visar dina naturliga drivkrafter och motiverande behov – vad som är viktigt för dig och hur det påverkar ditt sätt att agera.
 • EQ analys – Emotionell intelligens handlar om att förstå och uttrycka sig själv och kunna använda den information som våra känslor ger oss för att se konsekvenser av vårt eget och andras handlande.

Programmet bygger på NLP, neurolingvistisk programmering, som är ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla modell, tekniker och förhållningssätt för att må och prestera bättre. NLP är idag, 40 år sedan starten i USA, spritt över hela världen och välkänt för många som vill utvecklas och nå nya resultat inom en mängd olika områden, däribland ledarskap.

NLP bygger på en speciell metod för att identifiera och fånga mästerskap som sedan enkelt kan spridas vidare. Här är några exempel på ledarskap som NLP har studerat:

 • Ledare som enkelt får andra att prestera bättre
 • Personer som leder sig själva genom olika svåra situationer
 • Personer som är effektiva och tydliga i sin kommunikation
 • Individer som verkligen driver förändringsprocesser

Marina Blom, NLP Business Coach, kommer vägleda dig i din professionella och personliga utveckling genom samtal, teorier, verktyg, praktiska övningar och träning!

Situationsanpassat ledarskap

Med välutbildade chefer och ledare ökar effektiviteten och lönsamheten. Ledarskap är påverkan, vi utmanar ledare och chefer att bli ännu bättre på att påverka verksamheten och resultatet.

Modellen är enligt många det mest erkända och effektfulla ledarskapsverktyget. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg som hjälper dig att effektivt påverka dina medarbetares prestation och motivation.

Teorin bygger på i vilken grad du ger stöd och instruktion men också hur du hanterar relationen till din medarbetare. Detta ”mäter” vi genom en 360°-analys som är en respons på hur du leder i nuläget.

Du utvecklas till att bli en situationsanpassad ledare genom att lära dig fyra enkla steg:

 1. Identifiera medarbetarens specifika uppgift/uppdrag
 2. Ställa diagnos genom att utvärdera medarbetarens prestation och motivation för uppgiften
 3. Matcha med rätt ledarstil och därmed kommunicera effektivt
 4. Hantera medarbetarens förflyttning genom olika nivåer av prestation och motivation

 

“Verktygen man fick under utbildningen var riktigt bra, jordnära och lätta att använda i vardagen. I min organisation coachar jag många olika personlighetstyper, både anställda och ideella och med hjälp av verktygen kan mitt ledarskap skräddarsys efter personens behov.”

Mia Rolfes
Friskis & Svettis