Ring oss:0703-131 546

Maila oss:info@ledarteamet.se

Våra Ledarskaps-

utbildningar

 

Med våra ledarskapsutbildningar utvecklar du ditt ledarskap, din förmåga att leda dig själv för att framgångsrikt kunna leda andra.

Vi arbetar med ledarutveckling där du genom teori, praktiska övningar, träning i vardagen och coaching lär dig och blir mer medveten om dina egna och andras drivkrafter, motivation och beteenden.

Ledarskap handlar om att hjälpa människor att förflytta sig, ofta till något nytt, genom att ge dem riktning och energi!

 
För att leda människor och företag till framgång behöver du som ledare färdigheter i att

 

 • kommunicera för att tydliggöra visionen, uppdraget, affärsidén

 • påverka och inspirera andra till att agera och nå önskade resultat

 • uppmuntra människor till generativt samarbete

 • gå före genom att visa vägen och vara ett föredöme!

 

För oss och våra uppdragsgivare är det viktigt att ledarutvecklingen är hållbar över tid och verkligen skapar resultat, både i ditt liv och för företaget.

Ett samarbete med oss bygger på engagemang och kreativitet. Vi är nyfikna på dig och ditt företag, vilka utmaningar ni har i ert ledarskap, och tillsammans skräddarsyr vi upplägget efter era behov och önskemål och erbjuder allt från dagsprogram till längre utbildningar.

Tillsammans har vi många års erfarenhet som chef och ledare inom olika branscher och gemensamt för oss är att vi har praktisk erfarenhet av att coacha, utbilda och stärka chefer på olika nivåer.

Individuella ledarprogram

- hur blir du en modern och medveten ledare som bidrar till att skapa hållbar utveckling för såväl människor som företag?

Med vårt individuella ledarprogram, under ca 1 år, utvecklar du ditt personliga ledarskap, din förmåga att leda dig själv för att framgångsrikt kunna leda andra.

 

Var har du ditt fokus som ledare? Hur behöver du tänka, för att kunna agera, så att det leder till de resultat du och företaget vill uppnå!

 

Den här utbildningen handlar om att vara nyfiken och vilja lära sig mer om sig själv och andra människor.Vi utgår från hur din vardag ser ut, de utmaningar du ställs inför i ditt ledarskap och vad du behöver för att både prestera och må bra! Du vägleds i både din professionella och personliga utveckling genom samtal, teori, olika verktyg, praktiska övningar och träning!

 

 • Drivkrafter & Motivation – Vad brinner du för? Vad drömmer du om? Vilken riktning har du – vart är du på väg? Vad får dig att känna glädje, flow och energi?

 • Beteenden & Självbild – Vilka vanor har du? Hur brukar du tänka och göra? Hur stärker du din självkänsla och ditt självförtroende?

 • Uppdrag & Mål – Vilka är dina viktigaste och lönsammaste arbetsuppgifter? Hur skapar du resultat? Vad är ditt bidrag? Vilken riktning/målbild har du?

 • Effektfull tidshantering – Hur använder du dina 24 timmar? Vilken effekt får du på den tid du använder? Vad är viktigt och vad är bråttom – för dig!?

 • Relationer – Hur förhåller du dig till andra människor? Hur bygger du förtroende och tillit? Hur samarbetar du? Vilka är dina viktigaste relationer?

 • Kommunikation – med tydlig kommunikation får du andra att förstå och bli engagerade

 • Feedback – utvecklande förslag på något som kan göras bättre och uppskattning för det som görs bra!

Coachande ledarskap

- handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva vilket bidrar till att människor både presterar och mår bättre.

Genom att hjälpa människor förstå sina drivkrafter och definiera vad de vill uppnå så hjälper du dem att få utmer av sin inneboende potential.

Vi människor har förmågor som vi ibland inte har en aning om – förmågor som du kan lära dig plocka fram och som skapar en mer effektfull kommunikation, större fokus och tydligare mål!

 

 • NÖHRA FUN – en coachingmodell framtagen av Coach2Coach

 • Coachingens nycklering – relationens betydelse i samtalet

 • Lär dig förmedla tydliga och attraktiva mål

 • De fem nycklarna för effektiva coachingsamtal

 • Lyssna på olika nivåer!

 • Frågor som skapar verklig förändring!

 • Gå från tips och råd till att skapa utveckling!

 • Hjälpa människor att gå från ord till handling!

 

Vårt Ledarprogram och Coachande ledarskap bygger på NLP, neurolingvistisk programmering


- som är ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla modell, tekniker och förhållningssätt för att må och prestera bättre. NLP är idag, 40 år sedan starten i USA, spritt över hela världen och välkänt för många som vill utvecklas och nå nya resultat inom en mängd olika områden, däribland ledarskap.

NLP bygger på en speciell metod för att identifiera och fånga mästerskap som sedan enkelt kan spridas vidare. Här är några exempel på ledarskap som NLP har studerat:

 

 • Ledare som enkelt får andra att prestera bättre

 • Personer som leder sig själva genom olika svåra situationer

 • Personer som är effektiva och tydliga i sin kommunikation

 • Individer som verkligen driver förändringsprocesser

Situationsanpassat ledarskap

Med välutbildade chefer och ledare ökar effektiviteten och lönsamheten. Ledarskap är påverkan, vi utmanar ledare och chefer att bli ännu bättre på att påverka verksamheten och resultatet.

Modellen är enligt många det mest erkända och effektfulla ledarskapsverktyget. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg som hjälper dig att effektivt påverka dina medarbetares prestation och motivation.

Utbildningen bygger på den teori och modell, utvecklad av Dr Paul Hersey (1931-2012) som han själv kallar – Organiserat sunt förnuft!

Den bygger på i vilken grad du ger stöd och instruktion men också hur du hanterar relationen till din medarbetare.

Inför utbildningen gör du en egen bedömning av hur du leder i olika situationer och ber dina medarbetare/kollegor/chefer bedöma på hur de upplever att du leder i samma situation.

Viveca Olvegård

Affärschef, Sparbanken i Karlshamn

 

Jag vill rekommendera alla som vill gå in och jobba med sitt ledarskap att samarbeta med Ledarteamet. Det spelar ingen roll om du är ny som ledare eller erfaren. Ledarteamet skräddarsyr utbildningen efter behovet som finns, så det finns något för alla.

En av fördelarna med att jobba med Marina på Ledarteamet har varit att hon har så lång erfarenhet av ledarskap. Hon har både arbetat som ledare och med att leda andra.

Michael Johansson

ICA Handlare Maxi Angered

 

Många vill börja bygga tornet innan grunden är klar. Ledarteamet tittar på hur behovet här och nu ser ut för att skapa ett hållbart ledarskap.

Vill du veta mer?

Skicka oss ett meddelande direkt.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.