Ledarskapsutbildning Göteborg

Vi arbetar med ledarutveckling i Göteborg där du genom teori, praktiska övningar, träning i vardagen och coaching lär dig och blir mer medveten om dina egna och andras drivkrafter, motivation och beteenden.

Ledarskap handlar om att hjälpa människor att förflytta sig, ofta till något nytt, genom att ge dem riktning och energi!

För att leda människor och företag till framgång behöver du som ledare färdigheter i att

 • kommunicera för att tydliggöra visionen, uppdraget, affärsidén
 • påverka och inspirera andra till att agera och nå önskade resultat
 • uppmuntra människor till generativt samarbete
 • gå före genom att visa vägen och vara ett föredöme!

En utmaning som många av våra kunder har är att få full effekt på den tid de lägger ned i sitt arbete genom att göra rätt saker kopplat till sitt uppdrag och sina mål!

Tidshantering – Hur får du full effekt på det du gör?

 • Hur använder du dina 24 timmar?
 • Vilka arbetsuppgifter prioriterar du?
 • Vad är viktigt och vad är bråttom – för dig?
 • Vilka är dina viktigaste och mest lönsamma arbetsuppgifter för företaget?
 • Hur skapar du resultat?
 • Hur samarbetar du?
 • Vad är ditt bidrag?
 • Hur säkerställer du?

För oss är det viktigt att ledarutvecklingen är hållbar över tid och verkligen skapar resultat, både i ditt liv och för företaget.

Ett samarbete med oss bygger på engagemang och kreativitet. Vi är nyfikna på dig och ditt företag, vilka utmaningar ni har i ert ledarskap, och tillsammans skräddarsyr vi programmet efter era behov och önskemål och erbjuder allt från dagsprogram till längre utbildningar.

Tillsammans har vi många års erfarenhet som chef och ledare inom olika branscher och gemensamt för oss är att vi har praktisk erfarenhet av att coacha, utbilda och stärka chefer på olika nivåer.

Kontakt: Marina Blom 0703-13 15 46

Våra ledarskapsutbildningar i Göteborg

Personlig utveckling i medvetet och hållbart ledarskap

När du kan leda dig själv så kan du också leda andra människor!

Det handlar om dig och dina olika roller i livet – som människa, ledare, chef, samhällsmedborgare, familjemedlem, partner, förälder, medarbetare och vän! Med vår ledarskapsutbildning/chefsutbildning utvecklar du ditt personliga ledarskap, din förmåga att leda dig själv för att framgångsrikt kunna leda andra.

För att leda människor och företag till framgång behöver du som ledare färdigheter i att

 • kommunicera för att tydliggöra visionen, uppdraget, affärsidén
 • påverka och inspirera andra till att agera och nå önskade resultat
 • uppmuntra människor till generativt samarbete
 • gå före genom att visa vägen och vara ett föredöme!

Var har du ditt fokus som ledare?

Hur behöver du tänka, för att kunna agera, så att det leder till de resultat du och företaget vill uppnå! Den här utbildningen handlar om att vara nyfiken och vilja lära sig mer om sig själv och andra människor. Vi utgår från hur din vardag ser ut, de utmaningar du ställs inför i ditt ledarskap och vad du behöver för att både prestera och må bra!

Hur kan du tänka och agera för att nå dit du vill?

Du vägleds i både din professionella och personliga utveckling genom samtal, teorier, verktyg, praktiska övningar och träning!

Innehåll

 • Drivkrafter & Motivation – Vad brinner du för? Vad drömmer du om? Vilken riktning har du – vart är du på väg? Fokusera och gå från ord till handling!
 • Beteenden & Självbild – Vilka vanor har du? Hur brukar du tänka och göra? Hur stärker du din självkänsla och ditt självförtroende?
 • Uppdrag & Mål – Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? Hur skapar du resultat? Vad är ditt bidrag? Vilken riktning/målbild har du?
 • Effektfull tidshantering – Hur använder du dina 24 timmar? Vilken effekt får du? Vad är viktigt och vad är bråttom?
 • Relationer – Hur relaterar du till andra människor? Hur bygger du förtroende och tillit? Hur samarbetar du? Vilka är dina viktigaste relationer?
 • Kommunikation – med tydlig kommunikation får du andra att förstå och bli engagerade
 • Feedback – utvecklande förslag på något som kan göras bättre och uppskattning för det som görs bra!

Hur går det till?

 • Presentation av programmet och inledande samtal
 • Tolv individuella möten – två timmar per tillfälle under ett år
 • PI beteendeanalyssom visar dina naturliga drivkrafter och motiverande behov – vad som är viktigt för dig och hur det påverkar ditt sätt att agera.
 • EQ analys – Emotionell intelligens handlar om att förstå och uttrycka sig själv och kunna använda den information som våra känslor ger oss för att se konsekvenser av vårt eget och andras handlande.
 • Chefsavstämning vid uppstart, halvtid och avslut

Programmet bygger på NLP,neurolingvistisk programmering, som är ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla modell, tekniker och förhållningssätt för att må och prestera bättre. NLP är idag, 40 år sedan starten i USA, spritt över hela världen och välkänt för många som vill utvecklas och nå nya resultat inom en mängd olika områden, däribland ledarskap.

NLP bygger på en speciell metod för att identifiera och fånga mästerskap som sedan enkelt kan spridas vidare. Här är några exempel på ledarskap som NLP har studerat:

 • Ledare som enkelt får andra att prestera bättre
 • Personer som leder sig själva genom olika svåra situationer
 • Personer som är effektiva och tydliga i sin kommunikation
 • Individer som verkligen driver förändringsprocesser

Situationsanpassat ledarskap

Med välutbildade chefer och ledare ökar effektiviteten och lönsamheten. Ledarskap är påverkan, vi utmanar ledare och chefer att bli ännu bättre på att påverka verksamheten och resultatet.

Modellen är enligt många det mest erkända och effektfulla ledarskapsverktyget. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg som hjälper dig att effektivt påverka dina medarbetares prestation och motivation.

Utbildningen bygger på den teori och modell, utvecklad av Dr Paul Hersey (1931-2012) som han själv kallar – Organiserat sunt förnuft!

Den bygger på i vilken grad du ger stöd och instruktion men också hur du hanterar relationen till dina medarbetare. Detta ”mäter” vi genom en 360°-analys som är en respons på hur du leder i nuläget.

 

Hur går det till?

 • Under två utbildningsdagar varvar vi teori med praktisk träning där du får lära dig dessa fyra enkla steg till att bli en situationsanpassad ledare.
 1. Identifiera medarbetarens specifika uppgift
 1. Ställa diagnos genom att utvärdera medarbetarens prestation och motivation för uppgiften
 2. Matcha med rätt ledarstil för att därmed kommunicera effektivt
 3. Hantera medarbetarens förflyttning genom olika nivåer av prestation och motivation
 • Inför utbildningen ska du själv bedöma hur du leder i olika situationer och bjuda in de medarbetare och kollegor som du vill ska ge respons på hur de upplever att du leder. Har du inga direktrapporterande kan du bjuda in de i företaget/organisationen som du påverkar mest i vardagen.
 • Efter utbildningen erbjuder vi individuell coaching samt uppföljningsdag i grupp.

 

Vill du veta mer? Hör av dig!