Aktuella aktiviteter

Delta på våra aktiviteter för att öka dina möjligheter

Personlig utveckling i medvetet och hållbart ledarskap

Startdatum: 21 oktober, 2019

Slutdatum: 12 maj, 2020

Plats: Falkenberg

Med vår ledarskapsutbildning utvecklar du ditt personliga ledarskap, din förmåga att leda dig själv för att framgångsrikt kunna leda andra.

Det handlar om dig och dina olika roller i livet – som människa, ledare, chef, samhällsmedborgare, familjemedlem, partner, förälder, medarbetare och vän!

Var har du ditt fokus som ledare?

Hur behöver du tänka, för att kunna agera, så att det leder till de resultat du och företaget vill uppnå!

Den här utbildningen handlar om att vara nyfiken och vilja lära sig mer om sig själv och andra människor.

Vi utgår från hur din vardag ser ut, de utmaningar du ställs inför i ditt ledarskap och vad du behöver för att både prestera och må bra!

Du vägleds i både din professionella och personliga utveckling genom samtal, teori, olika verktyg, praktiska övningar och träning!

 

Innehåll

 • Drivkrafter & Motivation – Vad brinner du för? Vad drömmer du om? Vilken riktning har du – vart är du på väg? Vad får dig att känna glädje, flow och energi?
 • Beteenden & Självbild – Vilka vanor har du? Hur brukar du tänka och göra? Hur stärker du din självkänsla och ditt självförtroende?
 • Uppdrag & Mål – Vilka är dina viktigaste och lönsammaste arbetsuppgifter? Hur skapar du resultat? Vad är ditt bidrag? Vilken riktning/målbild har du?
 • Effektfull tidshantering – Hur använder du dina 24 timmar? Vilken effekt får du på den tid du använder? Vad är viktigt och vad är bråttom – för dig!?
 • Relationer – Hur förhåller du dig till andra människor? Hur bygger du förtroende och tillit? Hur samarbetar du? Vilka är dina viktigaste relationer?
 • Kommunikation – med tydlig kommunikation får du andra att förstå och bli engagerade
 • Feedback – utvecklande förslag på något som kan göras bättre och uppskattning för det som görs bra!

 

Hur går det till?

 • 4 individuella möten och 7 dagar i grupp under ca 8 mån
 • Beteendeanalys som visar dina naturliga drivkrafter och motiverande behov – vad som är viktigt för dig och hur det påverkar ditt sätt att agera.
 • EQ analys – Emotionell intelligens handlar om att förstå och uttrycka sig själv och kunna använda den information som våra känslor ger oss för att se konsekvenser av vårt eget och andras handlande.
 • Chefsavstämning vid uppstart, halvtid och avslut

 

Nästa start – Falkenberg

Individuell uppstart – 21-29 oktober

Modul 1 – 19 november

Modul 2 – 10 december

Individuellt möte – 6-10 januari

Modul 3 – 14 januari

Modul 4 – 11 februari

Individuellt möte – 2-6 mars

Modul 5 – 10 mars

Modul 6 – 14 april

Individuellt möte – 4-8 maj

Modul 7 – Avslut – 12 maj

 

Låter det här intressant – hör av dig till mig!

Marina Blom

Certifierad NLP Business Coach och Utbildare

0703-131 546

marina@ledarteamet.se

 

Programmet bygger på NLP, Neuro Lingvistisk Programmering, som är ett samlingsnamn för en uppsättning kraftfulla modeller, tekniker och förhållningssätt för att må och prestera bra.

NLP är idag, 40 år sedan starten i USA, spritt över hela världen och välkänt för många som vill utvecklas och nå nya resultat inom en mängd olika områden, däribland ledarskap.

NLP bygger på en speciell metod för att identifiera och fånga mästerskap som sedan enkelt kan spridas vidare. Här är några exempel på ledarskap som NLP har studerat:

 • Ledare som enkelt får andra att prestera bättre
 • Personer som leder sig själva genom olika svåra situationer
 • Personer som är effektiva och tydliga i sin kommunikation
 • Individer som verkligen driver förändringsprocesser

Tidigare genomförda aktiviteter

Öppen utbildning – Situationsanpassat ledarskap

Startdatum: 6 november, 2019

Slutdatum: 7 november, 2019

Tid: kl 0900-1700

Plats: Gottskär Hotell


Situationsanpassat ledarskap

Modellen för Situationsanpassat Ledarskap är enligt många det mest erkända, effektiva och använda ledarskapsverktyget.

Modellen är ett kraftfullt och flexibelt verktyg som hjälper dig som ledare att effektivt påverka dina medarbetares prestation.

Teorin bygger på i vilken grad du som ledare ger stöd och direktiv men också hur du hanterar relationen till din medarbetare.

Genom att vår utbildning utvecklas du till att bli en situationsanpassad ledare genom att lära dig fyra enkla steg:

 1. Identifiera medarbetarens specifika uppgift/uppdrag
 2. Ställa diagnos genom att utvärdera medarbetarens förmåga och vilja att genomföra uppgiften/uppdraget
 3. Matcha med rätt ledarstil och därmed kommunicera effektivt
 4. Hantera medarbetaren förflyttning genom olika nivåer av förmåga och vilja att genomföra uppgiften/uppdraget

Pris: 15 900 kr + moms inkl kurslitteratur och mat.
Begränsat antal platser. Säkra din plats redan idag.

Boka din plats här

Öppen utbildning – Situationsanpassat ledarskap

Startdatum: 16 oktober, 2019

Slutdatum: 17 oktober, 2019

Tid: kl 0900-1700

Plats: Gottskär Hotell

Situationsanpassat ledarskap

Modellen för Situationsanpassat Ledarskap är enligt många det mest erkända, effektiva och använda ledarskapsverktyget.

Modellen är ett kraftfullt och flexibelt verktyg som hjälper dig som ledare att effektivt påverka dina medarbetares prestation.

Teorin bygger på i vilken grad du som ledare ger stöd och direktiv men också hur du hanterar relationen till din medarbetare.

Genom att vår utbildning utvecklas du till att bli en situationsanpassad ledare genom att lära dig fyra enkla steg:

 1. Identifiera medarbetarens specifika uppgift/uppdrag
 2. Ställa diagnos genom att utvärdera medarbetarens förmåga och vilja att genomföra uppgiften/uppdraget
 3. Matcha med rätt ledarstil och därmed kommunicera effektivt
 4. Hantera medarbetaren förflyttning genom olika nivåer av förmåga och vilja att genomföra uppgiften/uppdraget

Pris: 15 900 kr+ moms inkl kurslitteratur och mat.
Begränsat antal platser. Säkra din plats redan idag.

Boka din plats här

Smaka på ledarutveckling

Datum: 5 september, 2019

Tid: 13.00 - 15.00

Plats: Laxbutiken

Allt börjar när du börjar

Allt företagande, all affärsutveckling och alla kundmöten handlar om människor. Det är utgångspunkten i vårt arbete med ledarutveckling på såväl individnivå som när det gäller större och mindre arbetsgrupper.

Marina Blom på Ledarteamet ger ett smakprov på Ledarteamets olika verktyg du kan använda i din ledarutveckling.

Välkommen till Laxbutiken Torsdagen den 5 september kl 13.00.  Vi räknar med att hålla på fram till kl 15.00

Träffen är kostnadsfri och du får en bra inblick i aktuella utbildningar och vad individuell ledarutveckling innebär.

Vi vill gärna veta att du kommer –  Anmäl dig här

 

Öppen utbildning – Situationsanpassat ledarskap

Startdatum: 15 maj, 2019

Slutdatum: 16 maj, 2019

Tid: kl 0900-1700

Plats: Göteborgsområdet - återkommer med plats

Situationsanpassat ledarskap

Modellen för Situationsanpassat Ledarskap är enligt många det mest erkända, effektiva och använda ledarskapsverktyget.

Modellen är ett kraftfullt och flexibelt verktyg som hjälper dig som ledare att effektivt påverka dina medarbetares prestation.

Teorin bygger på i vilken grad du som ledare ger stöd och direktiv men också hur du hanterar relationen till din medarbetare.

Genom att vår utbildning utvecklas du till att bli en situationsanpassad ledare genom att lära dig fyra enkla steg:

 1. Identifiera medarbetarens specifika uppgift/uppdrag
 2. Ställa diagnos genom att utvärdera medarbetarens förmåga och vilja att genomföra uppgiften/uppdraget
 3. Matcha med rätt ledarstil och därmed kommunicera effektivt
 4. Hantera medarbetaren förflyttning genom olika nivåer av förmåga och vilja att genomföra uppgiften/uppdraget

Pris: 12 900 kr + moms inkl kurslitteratur och mat.
Begränsat antal platser. Säkra din plats redan idag.

Boka din plats här