Arbetsmiljöanalys

Vi hjälper er att göra en nulägesanalys av medarbetarnas syn på sitt arbete, sin arbetsprestation och sin arbetsmiljö.
I vår sammanställning får du en tydlig bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation.
Den visar även samspelet mellan medarbetare och närmaste arbetsledning.
Frågorna är utformade efter Arbetsmiljöverkets fokus på arbetsorganisation, trivsel, arbetsklimat, ledning och arbetskrav.
I temperaturmätningen finns förvalda frågor men även utrymme för att lägga till frågor som är specifika för just er verksamhet.
Vi skapar enkla diagram som sedan är lätta att tolka och jämföra.
Temperaturmätningen är viktig men den är inte allt. Vi sammanställer åt er och tillsammans skapar vi handlingsplaner för framtida arbetsinsatser.
Kontakta oss för frågor och kostnadsförslag.