Analysverktyg

För såväl rekryteringsprocesser som ledar- och organisationsutveckling finns ett stort värde i att använda kvalitativa och väl beprövade analysverktyg. Genom att samarbeta med Predictio och Kandidata har vi på Ledarteamet valt ut några av världens bästa produkter och är dessutom certifierade användare.

PI – Predictive Index

Personlighetsverktyget som skapar jobb- och profilanalyser

Forskning visar att personlighetsutvärdering är ett av de bästa sätten att förutsäga framtida arbetsprestation. Ju bättre en persons naturliga motiverande behov och drivkrafter passar en viss tjänst – desto högre arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. PI® systemet ger en snabb men ändå djup profilanalys för att förstå dessa behov och drivkrafter. PI® systemet används för rekrytering och utveckling av människor på alla nivåer, men passar lika bra för team och organisationsutveckling som för förändringsledning.

 

EQ-i 2.0 – Emotionell intelligens

Världens mest använda verktyg för utvärdering av emotionell intelligens

Idag är det viktigare än någonsin att alla i en organisation har hög social förmåga för att företaget ska nå framgång – faktiskt viktigare än själva tjänsten eller produkten.

Emotionell intelligens handlar om att förstå och uttrycka sig själv och kunna använda den information som våra känslor ger oss för att se konsekvenser av vårt eget och andras handlande.

Det säger också något om vår förmåga att utveckla sociala relationer och sätta oss in i andra personers perspektiv. Det handlar även om vår förmåga att hantera beslutssituationer och stress.logonew_kandidata